Za vgradnjo elektroinštalacij poiščite elektroinštalaterja, ki mu zaupate

16 maja, 2021

Življenja in bivanja v našem domu si ne moremo predstavljati brez uporabe električne inštalacije. Za izvedbo kakovostnih elektroinštalacij je zadolžen elektroinštalater, ki poskrbi za kakovostno in strokovno vgradnjo. Pri novogradnjah je projektiranje elektroinštalacij predvideno že v projektnem načrtu, ki je izdelan natančno in skladno z normativi. S tem se bistveno zmanjša možnost napak, investitor pa je že pred začetkom del seznanjen z vsemi neznankami in potekom del.

Pozorno pri opravilih, ki jih nudi elektroinštalater

Že v šoli smo se učili, da je v stanovanjskih stavbah predpisana električna napetost 220 voltov. A to je le ena od mnogih zahtev, ki jih je potrebno upoštevati, če želimo, da elektroinštalacije zadovoljijo našim potrebam in so tudi varne. S tem je zagotovo seznanjen vsak izkušen elektroinštalater, ki se s tovrstnimi problemi vsakodnevno spopada. Zato je priporočljivo, da mu popolnoma prepustite tovrstna opravila povezana z elektriko, pa čeprav ste morda vešči številnih opravil v vašem domu. Ponudbo najdete na Elektro-Drevensek.si.

Kako poteka izvedba elektroinštalacij?

Zavedati se je potrebno, da elektroinštalacije težko popravljamo potem, ko so enkrat položene. Zato je pomembno, da so že na začetku pravilno položene, saj se le tako izognemo resnejšim komplikacijam. Izvedbo elektroinštalacij delimo na grobo in zaključno fino izvedbo. Prva se začne takoj, ko je hiša pod streho in so postavljeni vsi zidovi. Električne kable elektroinštalater razpelje po plastičnih ceveh, ki se nato omečejo z ometom. Pri tem je potrebno upoštevati, da je napeljava položena izključno samo vodoravno ali navpično.

Fina izvedba elektroinštalacij sledi po izravnavanju sten z izravnalno maso in njihovem beljenju. V tej fazi vam elektroinštalater namesti vsa stikala, vtičnice in po potrebi tudi druge elemente elektroinštalacij. Po koncu celotne izvedbe elektroinštalacij, jih je potrebno pregledati in opraviti ustrezne meritve. To je osnovni pogoj za zagotavljanje zadostne varnosti pri uporabi in tudi varnosti pred požarom. Zavedati se je potrebno, da se lahko površnost in nestrokovnost hitro maščuje.

Splošni pogoji  Kontakt